Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 (28/11/2016)
Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát lắp đặt đường dây điện từ phòng Datacenter đến Thư viện. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính laptop sony SVE14A37CV từ phòng ĐTĐH. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/11/2016 đến 20/11/2016 (21/11/2016)
Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 (14/11/2016)
Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 63A và 06 công tắc đèn cho phòng A106. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 (07/11/2016)
Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay tấm la phông cho phòng máy A217. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn học sinh cho ban QLCS. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 (31/10/2016)
Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty...

Trang