Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017 (08/05/2017)
Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017 (03/05/2017)
Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017 (24/04/2017)
Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/4/2017 đến 16/4/2017 (17/04/2017)
Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/4/2017 đến 09/4/2017 (10/04/2017)
Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện cho máy bơm nước nhà B. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện. Ngày 04/04/2017...

Trang