Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/6/2017 đến 02/7/2017 (03/07/2017)
Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A113. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/6/2017 đến 25/6/2017 (26/06/2017)
Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 miếng keo dính chuột cho ban QLCS. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha cổng nhà A. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/6/2017 đến 18/6/2017 (19/06/2017)
Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 03 chuột phòng QHĐN. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017 (12/06/2017)
Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017 (05/06/2017)
Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra...

Trang