Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018 (05/03/2018)
Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A113. Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A109. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa lupe máy PCCC nhà E. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP151 cho phòng A109. Ngày 28/02/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018 (05/02/2018)
Ngày 29/01/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ khóa phòng A127. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 bàn học phòng E2.4. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tụ quạt trần cho ban QLCS. Ngày 31/01/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 bảng tên từ phòng CTSV. Ngày 01/02/2018...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018 (29/01/2018)
Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam nhà A. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nữ cũ tầng 2 nhà C. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 01 tivi khu vực...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018 (22/01/2018)
Ngày 15/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A phòng ĐTĐH. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn cho phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 (15/01/2018)
Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt trần cho phòng C306. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy tính từ Ban...

Trang