Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021

 

 1. Ngày 08/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho ban QLCS.
 2. Ngày 08/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 Tivi từ Thư viện.
 3. Ngày 08/11/2021 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115.
 4. Ngày 08/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 kệ gỗ và tủ từ Thư viện.
 5. Ngày 09/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính FPT Elead cho ban QLCS.
 6. Ngày 09/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho ban QLCS.
 7. Ngày 09/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B1.
 8. Ngày 09/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa ống nước sinh hoạt nhà A.
 9. Ngày 10/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước sinh hoạt nhà A.
 10. Ngày 11/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa cửa máy phát điện nhà A.
 11. Ngày 12/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A117.