Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 (30/11/2018)
Ngày 26/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay 60 bóng đèn led U cho hội trường nhà E. Ngày 27/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A113. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bộ âm thanh phòng A116. Ngày 28/11/2018 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (26/11/2018)
Ngày 19/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.8. Ngày 21/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 (26/11/2018)
Ngày 19/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.8. Ngày 21/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (19/11/2018)
Ngày 05/11/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay thế dây VGA 15m và 10m cho GĐ1. Ngày 05/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế dây VGA 1.5m cho phòng máy C111. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cổng phụ nhà A. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (05/11/2018)
Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao UPS cho phòng DL&CNTT. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay bóng đèn cho phòng A115. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp...

Trang