Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018 (14/05/2018)
Ngày 07/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/5/2018 (04/05/2018)
Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành tháo bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi của Bộ môn Anh văn. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành lắp bàn vách ngăn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/4/2018 (02/05/2018)
Ngày 23/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A109. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa chốt cửa phòng A102. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 máy in canon LBP151 cho phòng TNĐPT. Ngày 24/04/2018 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018 (23/04/2018)
Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 máy tính FPT Elead E7500 từ Thư viện. Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 máy tính E7400 cho Thư viện. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành treo 07 Poster cho Khoa KHMT. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018 (13/04/2018)
Ngày 09/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy của Thư viện. Ngày 09/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 21 máy cassete từ ban QLCS. Ngày 09/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C301. Ngày 10/04/2018 phòng QTTB phối hợp...

Trang