Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018 (21/08/2018)
Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng E5.2. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 14/08/2018 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018 (13/08/2018)
Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 tai nghe cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018 (07/08/2018)
Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A1B2 từ Văn phòng CTĐB. Ngày 31/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay CP 63A cho phòng ĐTSĐH&KHCN. Ngày 01/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018 (30/07/2018)
Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 dây chuyển HDMI sang VGA từ Ban QLCS. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ổ cắm điện từ thầy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018 (23/07/2018)
Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành dán keo chuột cho phòng E2.2. Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc. Ngày 17/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng A317...

Trang