Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

 

 1. Ngày 06/12/2021 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng C312.
 2. Ngày 06/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A.
 3. Ngày 06/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 200 lít dầu cho ban QLCS.
 4. Ngày 07/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108.
 5. Ngày 08/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng QHĐN.
 6. Ngày 08/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 7. Ngày 09/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C201.
 8. Ngày 09/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 9. Ngày 10/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt màn chiếu và máy chiếu phòng C310.
 10. Ngày 10/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước giếng công nghiệp nhà A.
 11. Ngày 10/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.