Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022

 

 1. Ngày 27/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 2. Ngày 27/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 3. Ngày 28/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 4. Ngày 28/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 29/12/2021 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện và mạng cho phòng A103.
 6. Ngày 29/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy cho phòng KHTC.
 7. Ngày 29/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bộ máy tính HP cho ban QLCS.
 8. Ngày 30/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình HP 24’ cho Văn phòng CTĐB.
 9. Ngày 30/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 10. Ngày 30/12/2021 phòng QTTB tiến hành thay thế pen hơi cửa phòng CTSV.
 11. Ngày 31/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&BĐCL.
 12. Ngày 31/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC.