Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2017 đến 02/4/2017 (04/04/2017)
Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực phòng TNHTTT. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/3/2017 đến 26/3/2017 (27/03/2017)
Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh và thay pin đồng hồ cho phòng A119. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2017 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/3/2017 đến 19/3/2017 (20/03/2017)
Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115,A117,A119,A121. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng A115. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/3/2017 đến 12/3/2017 (13/03/2017)
Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt quạt treo tường cho phòng C107,C103,C114,C205,C206,C305. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/02/2016 đến 05/03/2017 (06/03/2017)
Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 khu nhà E. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB...

Trang