Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017 (30/05/2017)
Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017 (22/05/2017)
Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017 (15/05/2017)
Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017 (08/05/2017)
Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017 (03/05/2017)
Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành...

Trang