Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/6/2016 đến 3/7/2016 (05/07/2016)
Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/6/2016 đến 26/6/2016 (28/06/2016)
Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng Thầy Lung. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn chữ U khu nhà A. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/6/2016 đến 19/6/2016 (20/06/2016)
Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in canon LBP3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/06/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 6/6/2016 đến 12/6/2016 (13/06/2016)
Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống cấp nước toilet tầng 3 nhà A. Ngày 07/06/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/5/2016 đến 5/6/2016 (06/06/2016)
Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc s ửa chữa một số thiết bị phòng C105 hòng tụ quạt trần. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong tụ quạt trần phòng C105. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/5/2016 đến 29/5/2016 (30/05/2016)
Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong rem phòng E8.8. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa vòi nước nóng máy nóng lạnh...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/5/2016 đến 22/5/2016 (23/05/2016)
Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng CTSV. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc bơm mực máy in canon 2900. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 9/5/2016 đến 15/5/2016 (16/05/2016)
Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A213. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy photo phòng SĐH&KHCN. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/5/2016 đến 08/5/2016 (10/05/2016)
Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dẫn nước thủy cục khu nhà E. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng Thầy Vũ. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016 (04/05/2016)
Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016 (25/04/2016)
Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016 (19/04/2016)
Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc c ần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016 (11/04/2016)
Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A . Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2016 đến 03/4/2016 (04/04/2016)
Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi giữa kỳ . Ngày 28/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016 (28/03/2016)
Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105. Ngày 21/03/2016...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016 (21/03/2016)
Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115. Ngày 14/03/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016 (14/03/2016)
Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 (07/03/2016)
Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 (29/02/2016)
Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 22/02/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 (22/02/2016)
Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ. Ngày 16/02/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 (02/02/2016)
Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 (25/01/2016)
Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 (18/01/2016)
Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ...

Trang