Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019 (13/05/2019)
Ngày 06/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A118. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A107. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019 (06/05/2019)
Ngày 02/05/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường dây điện ra nhà xe. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tấm kính phí sau nhà phục vụ sinh viên. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019 (02/05/2019)
Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho Thầy Phúc. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay khóa cửa cho phòng QHĐN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính dell cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Pentium D từ phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/04/2019 đến ngày 21/04/2019 (23/04/2019)
Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ nguồn cho phòng DL&CNTT. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho Văn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/04/2019 đến ngày 14/04/2019 (16/04/2019)
Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho phòng ĐTĐH. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp...

Trang