Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (15/10/2018)
Ngày 08/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng cho ban QLCS. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 (08/10/2018)
Ngày 01/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin AA cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018 (01/10/2018)
Ngày 24/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB thay thế 02 nắp đậy máy bơm nước nhà A. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng KHTC. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018 (24/09/2018)
Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 (19/09/2018)
Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy lạnh nhà C. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng C210. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn...

Trang