Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 (15/12/2017)
Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng CTSV. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 11/12/2017...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 (11/12/2017)
Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A109. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A106. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng VPĐTN. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/11/10/2017 đến 03/12/2017 (04/12/2017)
Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Acer cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/11/2017 đến 26/11/2017 (27/11/2017)
Ngày 20/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng TCHC. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in LBP151 cho phòng TNATTT. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A301. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 (21/11/2017)
Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính HP và Dell cho phòng DL&CNTT. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính FPT Elead từ phòng DL&CNTT. Ngày 13/11/2017...

Trang