Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018 (04/06/2018)
Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn U cho Ban QLCS. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Laptop Acer từ Văn phòng CTĐB. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Khoa CNPM. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây cấp nước Lavabo cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018 (28/05/2018)
Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thang chữ A cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Ram 02GB cho phòng TCHC. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Ram 01GB từ phòng TCHC...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018 (21/05/2018)
Ngày 14/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 14/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 kệ gỗ cửa kính từ Bộ môn Anh Văn. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018 (14/05/2018)
Ngày 07/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/5/2018 (04/05/2018)
Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành tháo bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi của Bộ môn Anh văn. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành lắp bàn vách ngăn...

Trang