Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

 

 1. Ngày 15/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 kềm cắt cho phòng DL&CNTT.
 2. Ngày 15/11/2021 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117.
 3. Ngày 15/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng Giám đốc Thư viện.
 4. Ngày 15/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A213.
 5. Ngày 15/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh A117.
 6. Ngày 16/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh A1B1.
 7. Ngày 16/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 16/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 9. Ngày 16/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 10. Ngày 17/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại home phone cho phòng TCHC.
 11. Ngày 17/11/2021 phòng QTTB tiến hành thay bơm trợ lực máy nước uống nhà C.
 12. Ngày 18/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 2900 cho phòng CTSV.
 13.  Ngày 18/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 25 bảng tên từ Văn phòng Công đoàn.
 14.  Ngày 19/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Văn phòng Công đoàn.
 15. Ngày 19/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 16. Ngày 19/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Văn phòng Công đoàn.
 17. Ngày 19/11/2021 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn toilet canh PCCC.
 18. Ngày 19/11/2021 phòng QTTB tiến hành di dời giá máy chiếu phòng họp A112.