Skip to content Skip to navigation

Qui trình

Quy trình mở cửa phòng làm việc

Mô tả: Đây là thứ tự các bước tiến hành mở cửa phòng làm việc thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Lưu ý: Đây là trường hợp bất khả kháng, phòng Quản trị Thiết bị không khuyến khích việc các phòng/ban yêu cầu mở cửa theo quy trình này. Các bước thực hiện: Bước 1: Trưởng đơn vị gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo phòng Quản trị Thiết bị để đề xuất nhân viên sẽ làm việc với phòng Quản trị Thiết bị về việc mở cửa phòng làm việc. Bước 2: Lãnh...

Qui trình sửa chữa trang thiết bị Công nghệ Thông tin

Mô tả: Qui trình Sửa chữa Trang thiết bị Công nghệ Thông tin là thứ tự các bước tiến hành trong một quá trình sửa chữa một thiết bị thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Ví dụ: Sửa chữa máy tính, máy fax, máy in, bàn làm việc,... Các bước thực hiện: Bước 01: Đơn vị có nhu cầu sửa chữa thiết bị gọi điện thoại hoặc gửi Email thông báo với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu kiểm tra thiết bị. Bước 02: Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin phân công...

Qui trình bảo hành, bảo trì, thay thế trang thiết bị

Mô tả: Qui trình Bảo hành, bảo trì, thay thế trang thiết bị là thứ tự các bước tiến hành trong một quá trình bảo hành hay bảo trì một thiết bị hoặc một hệ thống trang thiết bị thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Ví dụ: bảo trì máy lạnh, bảo trì máy photo, bảo trì âm thanh, bảo trì máy chiếu, bảo trì thiết bị đồ gỗ, bơm mực-thay drum-thay cartridge,... Các bước thực hiện: Bước 01: Đơn vị có nhu cầu bảo hành hoặc bảo trì trang thiết bị cần phải làm " Giấy đề...

Qui Trình Mua Sắm Mới Thiết Bị Nhỏ Lẻ

Mô tả: Qui trình mua sắm mới thiết bị nhỏ lẻ là thứ tự các bước tiến hành trong quá trình mua sắm tài sản thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Ví dụ: máy in, máy scan, điện thoại bàn, trang thiết mạng, trang thiết bị điện, trang thiết bị,máy tính lẻ, đồ gỗ... Các bước thực hiện: Bước 01: Đơn vị có nhu cần mua sắm tài sản làm “ Giấy đề nghị ” ( Mẫu_01_QTTB ): - Giấy đề nghị của đơn vị phải do Trưởng đơn vị ký. - Trong trường hợp phó trưởng đơn vị ký cần có...
Đăng kí nhận Qui trình