Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 (09/10/2017)
Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành bố trí thảm lót chân lối đi vào nhà A và toilet nhà A. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng A309. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/9/2017 đến 01/10/2017 (02/10/2017)
Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 25/09/2017 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/9/2017 đến 22/9/2017 (25/09/2017)
Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTDH. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/9/2017 đến 10/9/2017 (11/09/2017)
Ngày 05/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 3 bóng đèn phòng A108. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/8/2017 đến 03/9/2017 (06/09/2017)
Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn và 02 ghế cho Khoa MMT&TT. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột phòng A120. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB phối hợp...

Trang