Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018 (06/04/2018)
Ngày 02/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp máy lạnh phòng E1.7 nhà E. Ngày 02/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ và chìa khóa các phòng nhà E cho tổ bảo vệ nhà E. Ngày 02/04/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 quạt treo tường cho toilet nam tầng trệt nhà A. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/4/2018 (30/03/2018)
Ngày 26/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 26/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 27/03/2018 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/3/2018 (27/03/2018)
Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa laphong trần toilet tầng 5 nhà E. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 22’ LCD cho phòng DL&CNTT. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/3/2018 (16/03/2018)
Ngày 12/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh Khoa CNPM. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp thêm kệ bàn cho phòng A107. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 đimơ quạt...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018 (09/03/2018)
Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A107. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy hủy giấy phòng A111. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C309. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...

Trang