Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018 (16/07/2018)
Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng kỹ thuật quay tầng 12 nhà E. Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng C103. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành đi đường điện phòng C105. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018 (10/07/2018)
Ngày 02/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A120. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A125. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong tủ điện nhà C&A. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP 3300 cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018 (02/07/2018)
Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính FPT Elead E7500 cho Ban QLCS. Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính D925 từ Ban QLCS. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong remote màn chiếu điện phòng C102. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (18/06/2018)
Ngày 11/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E5.3. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính bàn cho Văn phòng ĐTN. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E9.5...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018 (11/06/2018)
Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn phòng D103. Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 móc treo vòi xịt vệ sinh toilet nam nhà C. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 ổ khóa tủ âm thanh phòng máy C310. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành dọn lá cây mái...

Trang