Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018 (29/01/2018)
Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam nhà A. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nữ cũ tầng 2 nhà C. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 01 tivi khu vực...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018 (22/01/2018)
Ngày 15/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A phòng ĐTĐH. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn cho phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 (15/01/2018)
Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt trần cho phòng C306. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy tính từ Ban...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/01/2018 đến 07/01/2018 (08/01/2018)
Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho ban QLCS. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 (02/01/2018)
Ngày 25/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim Oki 5791 cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A...

Trang