Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 31.03.2014 đến 06.04.2014 (07/04/2014)
Ngày 31/3/2014 phòng QTTB Lắp 05 chân máy lạnh nhà C. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ lắp dắt âm thanh phòng C309. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu thay CB 3 pha 60A cho phòng A217. Ngày 31/3/2014 phòng...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.3.2014 đến 30.3.2014 (07/04/2014)
Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận 02 ổ cắm LIOA từ ban QLCS. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu thay mực cho máy photocopy RICOH MP2590. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho 02 hộp 05A của máy in HP...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.3.2014 đến 23.3.2014 (24/03/2014)
1. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu thây CB phòng C205. 2. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa máy photocopy. 3. Ngày 17/3/2014 phòng QTTB nhận bàn giao 59 ghế của phòng Công tác Sinh viên. 4. Ngày 17/3/2014...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.3.2014 đến 16.3.2014 (24/03/2014)
1. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB gắn quạt trần toilet nhà A. 2. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phúc đáp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng họp trực tuyến. 3. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB dấu nối đường điện cho các toilet nhà A. 4. Ngày 10/3/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra máy lọc nước...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 03.3.2014 đến 09.3.2014 (11/03/2014)
1.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB lắp đặt lại hệ thống điện cho phòng A.106 theo yêu cầu của Ban Giám hiệu. 2.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao Drum của máy FUJI XEROX 5070 theo yêu cầu của phòng SĐH 3.Ngày 03.3.2014 Phòng QTTB bàn giao 02 tủ gỗ màu vàng và thu hồi 01 tủ sắt sơn tĩnh điện cho phòng Đào...

Trang