Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 (22/02/2016)
Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ. Ngày 16/02/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 (02/02/2016)
Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 (25/01/2016)
Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 (18/01/2016)
Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 (11/01/2016)
Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 (05/01/2016)
Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển phòng A1B2 sang phòng A102. Ngày 28/12/2015...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 (28/12/2015)
Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong pen cửa ra vào của Thư viện. Ngày 21/12/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/12/2015 đến 20/12/2015 (21/12/2015)
Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 remote máy chiếu cho phòng DL&CNTT. Ngày 14/12/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 (18/12/2015)
Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho phòng ĐTĐH 01 máy tính đã sửa chữa xong. Ngày 07/12/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 (07/12/2015)
Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện phòng A106. Ngày 30/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/11/2015 đến 29/11/2015 (30/11/2015)
Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/11/2015 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện phòng C304. Ngày 2 4 /11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/11/2015 đến 22/11/2015 (23/11/2015)
Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A311. Ngày 16/11/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 (16/11/2015)
Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/11/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bộ máy tính Acer và HP từ phòng DL&CNTT. Ngày 09/11/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 (09/11/2015)
Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/11/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng bộ xả nước thải Lavabo tầng 3 nhà C (cũ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 (02/11/2015)
Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng E4.1. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/10/2015 đến 25/10/2015 (29/10/2015)
Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E5.1. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiếp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 (29/10/2015)
Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa bản lề cửa chính Thư viện. Ngày 12/10...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 (15/10/2015)
Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT. Ngày 06/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 (06/10/2015)
Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 28/09/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 (29/09/2015)
Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 21/09/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/9/2015 đến 20/9/2015 (21/09/2015)
Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả lavabo toilet nữ (cũ) nhà C tầng 1...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 (15/09/2015)
Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp thêm bảng phụ cho phòng 101, 102...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 (07/09/2015)
Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A bị...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 (31/08/2015)
Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc sửa 03 ổ khóa cửa kho (02 khóa cửa sắt và 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 (24/08/2015)
Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 drum cartridge cho máy photo DocuCentre-II-5010 cho Thư viện . Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/08/2015 đến 16/08/2015 (17/08/2015)
Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in HP laserjet M1522nf...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/08/2015 đến 09/08/2015 (10/08/2015)
Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính cho phòng QHĐN. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/07/2015 đến 02/08/2015 (03/08/2015)
Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Tivi 50 inch cho phòng CTSV. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/07/2015 đến 26/07/2015 (27/07/2015)
Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/07/2015 đến 19/07/2015 (20/07/2015)
Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến...

Trang