Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019 (08/03/2019)
Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019 (04/03/2019)
Ngày 25/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 tấm thảm lót chân cho Ban QLCS. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa dây điện...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 (22/02/2019)
Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bóng đèn led tròn cho Ban QLCS. Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 (28/01/2019)
Ngày 21/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 22/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 máy cassete từ ban QLCS. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 (22/01/2019)
Ngày 14/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 1T cho phòng TCHC. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho ban QLCS. Ngày 16/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn + 02 ghế cho ban QLCS...

Trang