Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện phòng C310. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP1102 cho phòng thầy Đảm. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS. Ngày 07/11...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT Elead từ phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 25A cho Ban QLCS. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy tính Acer và 02 Switch...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy catsset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 cây kéo và 15 thẻ đeo cho phòng TCHC. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ xả bồn tiểu cho ban QLCS. Ngày 18/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng led tròn hành lang nhà A. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kiềm bấm mạng và 02 thùng cab mạng cho khoa MMT&TT. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp dây kẽm hàng rào nhà xe. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay tụ quạt phòng C109...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành bố trí thảm lót chân lối đi vào nhà A và toilet nhà A. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng A309. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng E5.2. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/9/2017 đến 01/10/2017

Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại hàng rào khu nhà A. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha chiếu...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTDH. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 biển thông báo bãi giữ xe. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/9/2017 đến 10/9/2017

Ngày 05/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 3 bóng đèn phòng A108. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 2 bóng đèn phòng A107. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy đếm tiền cho phòng KHTC. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 07/09/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/8/2017 đến 03/9/2017

Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn và 02 ghế cho Khoa MMT&TT. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột phòng A120. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay khóa tủ văn thư phòng TCHC. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo