Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E1.4. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA cho GĐ2. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho GĐ2. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E2.3. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 đầu chuyển DVI sang VGA cho Khoa KTMT. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 bộ kit DE2 và 30 bộ nguồn hỏng từ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Ngày 18/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao switch TP-Link cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 18/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 19/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 20/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh nhà B. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

Ngày 11/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tay nắm cửa phòng E8.2. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C105. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao xe 29 chỗ cho phòng TCHC. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế xong máy chiếu phòng C215. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng B802. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây xịt và vòi xịt cho ban QLCS. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa tay vịn thang máy nhà B. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D101&D103. Ngày 29/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108. Ngày 30/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 đầu chuyển HDMI sang VGA cho khoa KTMT. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 đầu chuyển HDMI sang VGA cho khoa KTMT. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Ngày 14/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 32A cho ban QLCS. Ngày 15/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Khoa KTMT. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho Khoa MMT&TT. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng E2.2. Ngày 16/10/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 máy casset cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 21.5” từ Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 bóng đèn led tròn cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 kg vôi cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ chia HDMI và VGA cho ban QLCS. Ngày 08/10/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1152 cho phòng KHTC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm và dây rút cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 mic Boss cho ban QLCS. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đầu khóa nước 21 cho ban QLCS. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E5.2 và E5.4. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo