Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 7/8/2017 đến 13/8/2017

Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa vách nhà E. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện phòng E6.1. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 chuột phòng A114. Ngày 09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/7/2017 đến 06/8/2017

Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng QHĐN. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/7/2017 đến 30/7/2017

Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Desktop HP CoreI5 cho phòng CTSV. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ di động cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát hệ thống điện phòng E3.1. Ngày 26/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/7/2017 đến 24/7/2017

Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 02 quạt treo tường phòng học nhà C. Ngày 19/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/07/2017 phòng QTTB tiến hành thay phao điện...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/7/2017 đến 16/7/2017

Ngày 10/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in Canon 3300 Khoa KHMT. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy scan từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 12/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/07/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/7/2017 đến 09/7/2017

Ngày 03/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 2035 phòng TCHC . Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/6/2017 đến 02/7/2017

Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A113. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/6/2017 đến 25/6/2017

Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 miếng keo dính chuột cho ban QLCS. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha cổng nhà A. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi xong cửa ra vào phòng A120. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/6/2017 đến 18/6/2017

Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 03 chuột phòng QHĐN. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop HP coreI5 cho phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop FPT coreI3 từ phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E6.1 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017

Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn cửa phòng E9.4. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet nữ cũ tầng 2...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo