Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022

Ngày 22/08/2022 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 50 bóng đèn trần nhà A. Ngày 22/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 23/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng QHĐN. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 25/08/2022 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo