Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022

Ngày 31/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 đầu nối cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 7 nhà E. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi cho Tổ bảo vệ nhà E. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn Led cho nhà xe. Ngày 03/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 6 nhà E. Ngày 4/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 14 máy in HP M404dn cho Bộ môn các Khoa...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo