Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017 (12/06/2017)
Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017 (05/06/2017)
Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017 (30/05/2017)
Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017 (22/05/2017)
Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017 (15/05/2017)
Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB...

Trang