Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019 (02/05/2019)
Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho Thầy Phúc. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay khóa cửa cho phòng QHĐN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính dell cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Pentium D từ phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/04/2019 đến ngày 21/04/2019 (23/04/2019)
Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ nguồn cho phòng DL&CNTT. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho Văn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/04/2019 đến ngày 14/04/2019 (16/04/2019)
Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho phòng ĐTĐH. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019 (11/04/2019)
Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên phòng cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019 (01/04/2019)
Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu Panasonic cho phòng B804. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Trang