Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017 (24/04/2017)
Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/4/2017 đến 16/4/2017 (17/04/2017)
Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/4/2017 đến 09/4/2017 (10/04/2017)
Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện cho máy bơm nước nhà B. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện. Ngày 04/04/2017...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2017 đến 02/4/2017 (04/04/2017)
Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực phòng TNHTTT. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/3/2017 đến 26/3/2017 (27/03/2017)
Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh và thay pin đồng hồ cho phòng A119. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2017 phòng...

Trang