Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/09/2018 đến ngày 10/09/2018 (07/09/2018)
Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2590 cho phòng KHTC. Ngày 05/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 338 cho phòng A119. Ngày 06/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018 (31/08/2018)
Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin cho phòng A108. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 tay nắm cửa sổ cho ban QLCS...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018 (21/08/2018)
Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng E5.2. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 14/08/2018 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018 (13/08/2018)
Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 tai nghe cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018 (07/08/2018)
Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A1B2 từ Văn phòng CTĐB. Ngày 31/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay CP 63A cho phòng ĐTSĐH&KHCN. Ngày 01/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A...

Trang