Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 (29/10/2015)
Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa bản lề cửa chính Thư viện. Ngày 12/10...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 (15/10/2015)
Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT. Ngày 06/10/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 (06/10/2015)
Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A. Ngày 28/09/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 (29/09/2015)
Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 21/09/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/9/2015 đến 20/9/2015 (21/09/2015)
Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả lavabo toilet nữ (cũ) nhà C tầng 1...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 (15/09/2015)
Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp thêm bảng phụ cho phòng 101, 102...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 (07/09/2015)
Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A bị...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 (31/08/2015)
Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc sửa 03 ổ khóa cửa kho (02 khóa cửa sắt và 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 (24/08/2015)
Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 drum cartridge cho máy photo DocuCentre-II-5010 cho Thư viện . Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 17/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/08/2015 đến 16/08/2015 (17/08/2015)
Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in HP laserjet M1522nf...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/08/2015 đến 09/08/2015 (10/08/2015)
Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính cho phòng QHĐN. Ngày 03/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/07/2015 đến 02/08/2015 (03/08/2015)
Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 Tivi 50 inch cho phòng CTSV. Ngày 27/07/2015 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/07/2015 đến 26/07/2015 (27/07/2015)
Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/07/2015 đến 19/07/2015 (20/07/2015)
Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/07/2015 đến 12/07/2015 (13/07/2015)
Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc trám lại bàn cầu toilet nữ nhà A (cạnh phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/06/2015 đến 28/06/2015 (29/06/2015)
Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp thêm bảng thông báo vào các cửa thoát hiểm...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/06/2015 đến 21/06/2015 (22/06/2015)
Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc xử lý hiện tượng phóng điện đoạn cáp ngầm...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/06/2015 đến 14/06/2015 (15/06/2015)
Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế và sửa chữa thiết bị các phòng học...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/06/2015 đến 07/06/2015 (08/06/2015)
Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 12 gương soi cho các nhà vệ sinh mới khu nhà C . Ngày 01/06/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/05/2015 đến 31/05/2015 (01/06/2015)
Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc lắp đặt 03 bóng đèn chiếu sáng nhà xe để...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/05/2015 đến 24/05/2015 (25/05/2015)
Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/05/2015 đến 17/05/2015 (18/05/2015)
Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CT Đ B về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 (12/05/2015)
Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 bộ máy tính và 01 ghế ngồi. Ngày 04/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 (04/05/2015)
Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy tính Pentium D. Ngày 27/04/2015...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 (27/04/2015)
Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành dán Decal các bậc tam cấp trong hội trường khu nhà E. Ngày 21/04/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 (20/04/2015)
Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc vệ sinh ghế ngồi phòng làm việc...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 (13/04/2015)
Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc sửa bóng đèn làm việc. Ngày 06/04/2014...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/3/2015 đến 05/04/2015 (06/04/2015)
Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm mực in 78A. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 (30/03/2015)
Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in M1005 MFP cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 (24/03/2015)
Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 16/03/2015 phòng...

Trang