Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019 (11/04/2019)
Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên phòng cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019 (01/04/2019)
Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu Panasonic cho phòng B804. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ gày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019 (25/03/2019)
Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imac cho thầy Khang. Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1522dnf cho ban QLCS. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019 (18/03/2019)
Ngày 11/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối phòng C114. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ phòng C214. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng phòng C214. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019 (08/03/2019)
Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành...

Trang