Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/6/2016 đến 3/7/2016 (05/07/2016)
Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in canon LBP 2900 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 27/06/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/6/2016 đến 26/6/2016 (28/06/2016)
Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp bảng tên phòng cho phòng Thầy Lung. Ngày 20/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn chữ U khu nhà A. Ngày 21/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/6/2016 đến 19/6/2016 (20/06/2016)
Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in canon LBP3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/06/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 6/6/2016 đến 12/6/2016 (13/06/2016)
Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC. Ngày 06/06/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống cấp nước toilet tầng 3 nhà A. Ngày 07/06/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/5/2016 đến 5/6/2016 (06/06/2016)
Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc s ửa chữa một số thiết bị phòng C105 hòng tụ quạt trần. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong tụ quạt trần phòng C105. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/5/2016 đến 29/5/2016 (30/05/2016)
Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong rem phòng E8.8. Ngày 23/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa vòi nước nóng máy nóng lạnh...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/5/2016 đến 22/5/2016 (23/05/2016)
Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng CTSV. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc bơm mực máy in canon 2900. Ngày 16/05/2016 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 9/5/2016 đến 15/5/2016 (16/05/2016)
Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A213. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy photo phòng SĐH&KHCN. Ngày 09/05/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/5/2016 đến 08/5/2016 (10/05/2016)
Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dẫn nước thủy cục khu nhà E. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng Thầy Vũ. Ngày 04/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016 (04/05/2016)
Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016 (25/04/2016)
Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016 (19/04/2016)
Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc c ần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016 (11/04/2016)
Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A . Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2016 đến 03/4/2016 (04/04/2016)
Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi giữa kỳ . Ngày 28/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016 (28/03/2016)
Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105. Ngày 21/03/2016...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016 (21/03/2016)
Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115. Ngày 14/03/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016 (14/03/2016)
Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 (07/03/2016)
Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 (29/02/2016)
Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 22/02/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 (22/02/2016)
Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ. Ngày 16/02/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 (02/02/2016)
Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 (25/01/2016)
Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 (18/01/2016)
Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt tivi 50 in cho phòng không gian ngoại ngữ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 (11/01/2016)
Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng dây cấp nước lavabo toilet nam tầng 3 nhà...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 (05/01/2016)
Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/12/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chuyển phòng A1B2 sang phòng A102. Ngày 28/12/2015...

Trang