Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 7/8/2017 đến 13/8/2017 (14/08/2017)
Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa vách nhà E. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/7/2017 đến 06/8/2017 (07/08/2017)
Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng QHĐN. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/7/2017 đến 30/7/2017 (31/07/2017)
Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Desktop HP CoreI5 cho phòng CTSV. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ di động cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/7/2017 đến 24/7/2017 (24/07/2017)
Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/7/2017 đến 16/7/2017 (18/07/2017)
Ngày 10/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in Canon 3300 Khoa KHMT. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện...

Trang