Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 (22/01/2019)
Ngày 14/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 1T cho phòng TCHC. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho ban QLCS. Ngày 16/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn + 02 ghế cho ban QLCS...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (11/01/2019)
Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Ban QLCS. Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành bộ máy tính và máy in cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 08/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT. Ngày 09/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018 (28/12/2018)
Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công Đoàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 (21/12/2018)
Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A115. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A108. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018 (14/12/2018)
Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Ban QLCS. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng DL&CNTT. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...

Trang