Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

 

 1. Ngày 22/11/2021 phòng QTTB tiến hành thay ổ khoá cửa phòng E10.8.
 2. Ngày 22/11/2021 phòng QTTB tiến hành sửa máy in phòng TTPC.
 3. Ngày 22/11/2021 phòng QTTB tiến hành sửa toilet nam tầng 4 nhà B.
 4. Ngày 23/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 23/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in phòng A115.
 6. Ngày 23/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay máng nước máy lạnh phòng họp A116.
 7. Ngày 23/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D.
 8. Ngày 24/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 24/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy khử khuẩn và 02 webcam cho ban QLCS.
 10. Ngày 25/11/2021 phòng QTTB tiến hành tháo vách ngăn Thư viện.
 11. Ngày 25/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối phòng A1B4.
 12. Ngày 25/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 404Dw cho phòng TCHC.
 13. Ngày 25/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 2035 từ phòng TCHC.
 14. Ngày 25/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tay nắm cửa phòng E4.2.
 15. Ngày 26/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 1102 từ phòng TCHC.
 16. Ngày 26/11/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tay nắm cửa phòng E7.4.
 17. Ngày 26/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ghế bố và 06 cột dây căng cho phòng SĐH.