Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 (07/11/2022)
Ngày 31/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 đầu nối cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 7 nhà E. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi cho Tổ bảo vệ nhà E. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022 (26/08/2022)
Ngày 22/08/2022 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 50 bóng đèn trần nhà A. Ngày 22/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 23/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bóng đèn 1.2m...

Trang