Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (19/11/2018)
Ngày 05/11/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay thế dây VGA 15m và 10m cho GĐ1. Ngày 05/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế dây VGA 1.5m cho phòng máy C111. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cổng phụ nhà A. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (05/11/2018)
Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao UPS cho phòng DL&CNTT. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay bóng đèn cho phòng A115. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018 (29/10/2018)
Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 14 tấm laphong cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018 (22/10/2018)
Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 08 quạt treo tường cho Văn phòng ĐTN. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A cho phòng Thầy Khứ. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (15/10/2018)
Ngày 08/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng cho ban QLCS. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Trang