Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020 (23/03/2020)
Ngày 16/03/2020 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115. Ngày 16/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 17/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 18/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020 (13/03/2020)
Ngày 09/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS. Ngày 09/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 10/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS. Ngày 10/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020 (02/03/2020)
Ngày 24/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS. Ngày 24/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị điện cho phòng DL&CNTT. Ngày 25/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 200 viên pin AAA cho phòng DL&CNTT. Ngày 26/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt kính cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 (24/02/2020)
Ngày 17/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 18/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell 18.5 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình HP 18.5’ từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (13/01/2020)
Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng...

Trang