Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

 

  1. Ngày 17/10/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt tủ điện cho nhà xe.
  2. Ngày 17/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 12 nhà E.
  3. Ngày 17/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng máy C110.
  4. Ngày 18/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay ghế cho Thư viện.
  5. Ngày 19/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  6. Ngày 19/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 11 nhà E.
  7. Ngày 20/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
  8. Ngày 21/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  9. Ngày 21/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 1 nhà E.