Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

 

 1. Ngày 10/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ổ cắm điện cho Thư viện.
 2. Ngày 10/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh Thư viện.
 3. Ngày 10/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng A113.
 4. Ngày 10/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng E4.1.
 5. Ngày 11/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 11/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong lan can sắt tầng 8 nhà B.
 7. Ngày 11/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng E10.1.
 8. Ngày 11/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ sạc pin cho ban QLCS.
 9. Ngày 12/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 29 viên pin sạc cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 12/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC.
 11. Ngày 12/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 Pet phun cho BQLCS.
 12. Ngày 12/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bình Acquy cho BQLCS.
 13. Ngày 13/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn cho phòng E5.2.
 14. Ngày 13/10/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ổ cắm điện từ phòng TTPC.
 15. Ngày 14/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao Amply cho phòng DL&CNTT.
 16. Ngày 14/10/2022 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa phòng E5.4 và cửa thoát hiểm tầng 5 nhà E.