Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

 

  1. Ngày 26/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành vệ sinh máy lạnh phòng A213,A211,A209,A207,A205.
  2. Ngày 26/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 bảng tên cho phòng TTPC.
  3. Ngày 27/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho Khoa CNPM.
  4. Ngày 27/09/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ từ Khoa CNPM.
  5. Ngày 27/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bộ micro Toa cho ban QLCS.
  6. Ngày 28/09/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 216 ghế từ phòng DL&CNTT.
  7. Ngày 28/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 cột dây căng cho phòng CTSV.
  8. Ngày 29/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bộ bàn ghế cho ban QLCS.
  9. Ngày 30/09/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện và mạng cho tủ âm thanh ngoài trời.
  10. Ngày 30/09/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống nước từ nhà A sang nhà E.