Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

 

  1. Ngày 24/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn phím cho phòng A117.
  2. Ngày 24/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 2 nhà E.
  3. Ngày 24/10/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 ghế bố và máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN.
  4. Ngày 25/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao khóa nước và công tắc đèn cho ban QLCS.
  5. Ngày 25/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 camera cho phòng DL&CNTT.
  6. Ngày 26/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 nẹp phi 25 tròn cho phòng DL&CNTT.
  7. Ngày 26/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn và 06 ghế cho Ban QLCS.
  8. Ngày 26/10/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa cửa sổ phòng E11.1.
  9. Ngày 27/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 đầu nối nẹp phi 25 tròn cho phòng DL&CNTT.