Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022

 

 1. Ngày 22/08/2022 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 50 bóng đèn trần nhà A.
 2. Ngày 22/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC.
 3. Ngày 23/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC.
 4. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
 5. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng QHĐN.
 6. Ngày 24/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 7. Ngày 25/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E2.2.
 8. Ngày 25/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 9. Ngày 25/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Acer Core i7 cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 25/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty vụ tiến hành sửa laphong GĐ2.
 11. Ngày 26/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A125.
 12. Ngày 26/08/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng nước máy lạnh nhà A.