Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018 (01/10/2018)
Ngày 24/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB thay thế 02 nắp đậy máy bơm nước nhà A. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng KHTC. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018 (24/09/2018)
Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 (19/09/2018)
Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy lạnh nhà C. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng C210. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/09/2018 đến ngày 10/09/2018 (07/09/2018)
Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2590 cho phòng KHTC. Ngày 05/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 338 cho phòng A119. Ngày 06/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018 (31/08/2018)
Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin cho phòng A108. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 tay nắm cửa sổ cho ban QLCS...

Trang