Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/07/2015 đến 12/07/2015 (13/07/2015)
Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc trám lại bàn cầu toilet nữ nhà A (cạnh phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/06/2015 đến 28/06/2015 (29/06/2015)
Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp thêm bảng thông báo vào các cửa thoát hiểm...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/06/2015 đến 21/06/2015 (22/06/2015)
Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc xử lý hiện tượng phóng điện đoạn cáp ngầm...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/06/2015 đến 14/06/2015 (15/06/2015)
Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế và sửa chữa thiết bị các phòng học...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/06/2015 đến 07/06/2015 (08/06/2015)
Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 01/06/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 12 gương soi cho các nhà vệ sinh mới khu nhà C . Ngày 01/06/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/05/2015 đến 31/05/2015 (01/06/2015)
Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc lắp đặt 03 bóng đèn chiếu sáng nhà xe để...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/05/2015 đến 24/05/2015 (25/05/2015)
Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/05/2015 đến 17/05/2015 (18/05/2015)
Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CT Đ B về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 (12/05/2015)
Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 bộ máy tính và 01 ghế ngồi. Ngày 04/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 (04/05/2015)
Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy tính Pentium D. Ngày 27/04/2015...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 (27/04/2015)
Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành dán Decal các bậc tam cấp trong hội trường khu nhà E. Ngày 21/04/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 (20/04/2015)
Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc vệ sinh ghế ngồi phòng làm việc...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 (13/04/2015)
Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 06/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc sửa bóng đèn làm việc. Ngày 06/04/2014...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/3/2015 đến 05/04/2015 (06/04/2015)
Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm mực in 78A. Ngày 30/03/2015 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 (30/03/2015)
Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in M1005 MFP cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 (24/03/2015)
Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 16/03/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 (17/03/2015)
Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C. Ngày 09/03/2015 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 (09/03/2015)
Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đảng ủy về việc bơm mực máy in HP 1102. Ngày 02/03/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 (09/02/2015)
Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiếp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/01/2015 đến 01/02/2015 (02/02/2015)
Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành khảo sát phòng C304. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 (26/01/2015)
Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bồn tiểu nam nhà A bị nghẹt. Ngày 19/01/2015...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 (19/01/2015)
Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe trình ra cổng bảo vệ nhà C. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 (12/01/2015)
Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc sửa chữa bóng đèn phòng TNHTTT. Ngày 05/01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/12/2014 đến 3/1/2015 (05/01/2015)
Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT về việc cấp 01 card mạng LAN rời cổng giao tiếp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 (26/12/2014)
Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành thông xong bồn cầu nhà vệ sinh nam trệt gần máy PCCC nhà A bị nghẹt. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành thông xong toilet nữ (mới) tầng trệt khu C bị nghẹt đường ống thoát...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 (22/12/2014)
Ngày 15/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay 02 vòi nước bồn cầu bị hỏng(toilet nam cũ(tầng trệt khu C). Ngày 15/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Toilet nữ (mới) tầng trệt khu C bị nghẹt đường ống thoát nước. Ngày 15/12/2014 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 8/12/2014 đến 14/12/2014 (12/12/2014)
Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Cấp 01 hộp mực máy photocopy Ricoh Aficio MP 2590. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc của công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 1/12/2014 đến 7/12/2014 (05/12/2014)
Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay 01 CP 20A hành lang tầng 2 tòa nhà C bị hỏng, màn chiếu cơ C311 bị hỏng. Ngày 01/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy bơm nước bị chảy nước(răng nối bầu nước máy bị hỏng) tại văn phòng đoàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 (01/12/2014)
Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH về việc Sữa chữa máy photocopy Fuji xerox DocuCentre IV 5070. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong lavabo toilet nữ cạnh phòng y tế khu...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 (24/11/2014)
Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay 02 dây cấp nước bồn cầu và 01 T răng 21 cấp nước bồn cầu bị hỏng(toilet nữ (trệt cạnh PCCC) nhà A). Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành...

Trang