Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022

 

 1. Ngày 12/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in cho phòng QHĐN.
 2. Ngày 12/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay 06 bóng đèn cho phòng E3.1.
 3. Ngày 12/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 12/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 13/09/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn và ổ cắm điện cho màn hình truy cập thông tin trước phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 13/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 14/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C102.
 8. Ngày 15/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A201,A203,A205,A207.
 9. Ngày 15/09/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong ổ cắm điện âm sàn các phòng máy nhà B.
 10. Ngày 16/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 card Dell cho phòng thí nghiệm ĐPT.
 11. Ngày 16/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao Amply Boss cho Khoa MMT&TT.
 12. Ngày 16/09/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt thùng thư cho khoa HTTT.