Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

 

  1. Ngày 19/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống dột máy nhà A.
  2. Ngày 19/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành quấn si ống thoát nước máy lạnh tầng trệt nhà A.
  3. Ngày 20/09/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm tra toilet nhà A.
  4. Ngày 20/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng A309.
  5. Ngày 21/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A120.
  6. Ngày 22/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng C209.
  7. Ngày 23/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
  8. Ngày 23/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế pen hơi cửa phòng A1B2.
  9. Ngày 23/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phỏng E10.3.
  10. Ngày 23/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế pen hơi cửa phòng A1B2.