Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/3/2018 (27/03/2018)
Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa laphong trần toilet tầng 5 nhà E. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 22’ LCD cho phòng DL&CNTT. Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/3/2018 (16/03/2018)
Ngày 12/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh Khoa CNPM. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp thêm kệ bàn cho phòng A107. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 đimơ quạt...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018 (09/03/2018)
Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A107. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy hủy giấy phòng A111. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C309. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018 (05/03/2018)
Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A113. Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A109. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa lupe máy PCCC nhà E. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP151 cho phòng A109. Ngày 28/02/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018 (05/02/2018)
Ngày 29/01/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ khóa phòng A127. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 bàn học phòng E2.4. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tụ quạt trần cho ban QLCS. Ngày 31/01/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 bảng tên từ phòng CTSV. Ngày 01/02/2018...

Trang