Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/11/2017 đến 12/11/2017 (13/11/2017)
Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện phòng C310. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 (06/11/2017)
Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT Elead từ phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 (30/10/2017)
Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy catsset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 (23/10/2017)
Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 cây kéo và 15 thẻ đeo cho phòng TCHC. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 (16/10/2017)
Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng led tròn hành lang nhà A. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kiềm bấm mạng và 02 thùng cab mạng cho khoa MMT&TT. Ngày 09/10/2017 phòng...

Trang