Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

 

  1. Ngày 05/12/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện cho phòng đọc Thư viện.
  2. Ngày 06/12/2022 phòng QTTB tiến hành dán đề can cửa kính cho Văn phòng ĐTN.
  3. Ngày 06/12/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm tra móng nhà C.
  4. Ngày 07/12/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bàn giao máy in HP M404dw cho phòng SĐH&KHCN.
  5. Ngày 07/12/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa dây cho phòng SĐH&KHCN.
  6. Ngày 07/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay dây Lavabo cho WC nam nhà A.
  7. Ngày 08/12/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 4015 từ phòng SĐH.
  8. Ngày 08/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại Panasonic cho phòng CTSV.
  9. Ngày 08/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP M404dw cho phòng SĐH.
  10. Ngày 09/12/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hộp đựng xà bông cho toilet nhà B.