Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

 

  1. Ngày 21/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  2. Ngày 21/11/2022 phòng QTTB tiến hành thay 03 đèn vuông cho phòng C206,C208.
  3. Ngày 21/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP2055dn cho phòng ĐTĐH.
  4. Ngày 22/11/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP2015 từ phòng ĐTĐH.
  5. Ngày 23/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho bộ máy tính HP core I5 cho Văn phòng Đảng ủy.
  6. Ngày 23/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng Thầy Phúc.
  7. Ngày 23/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao ghế chân quỳ màu đen phòng Văn phòng Đảng ủy.
  8. Ngày 23/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 thùng rác xanh 200l cho ban QLCS.
  9. Ngày 24/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 23A cho phòng TCHC.
  10. Ngày 25/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sơn phòng A319.