Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

 

  1. Ngày 12/12/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện cho phòng đọc Thư viện.
  2. Ngày 12/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng B5.14.
  3. Ngày 13/12/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hộp đựng xà bông cho toilet nhà B.
  4. Ngày 14/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN.
  5. Ngày 14/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB.
  6. Ngày 15/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 nắp đậy bàn cầu và 02 đầu xịt vệ sinh cho ban QLCS.
  7. Ngày 15/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A109,A108.
  8. Ngày 16/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho Văn phòng ĐTN.
  9. Ngày 16/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
  10. Ngày 16/12/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây căng từ phòng CTSV.