Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022

 

  1. Ngày 31/10/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 đầu nối cho phòng DL&CNTT.
  2. Ngày 01/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 7 nhà E.
  3. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi cho Tổ bảo vệ nhà E.
  4. Ngày 2/11/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bóng đèn Led cho nhà xe.
  5. Ngày 03/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 6 nhà E.
  6. Ngày 4/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 14 máy in HP M404dn cho Bộ môn các Khoa.
  7. Ngày 5/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP M404dn cho Văn phòng ĐTN.