Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022

 

 1. Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình điều khiển máy lạnh trung tâm nhà A cho ban QLCS.
 2. Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bath cửa cho phòng máy nhà B.
 3. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bảng tên cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu phòng máy B3.06.
 5. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 DDRam 8GB cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 16/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn toilet tầng hầm nhà B.
 7. Ngày 16/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP cho khoa KTMT.
 8. Ngày 16/03/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 17 bảng tên từ phòng QHĐN.
 9. Ngày 17/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
 10. Ngày 18/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm tưới cỏ nhà phục vụ sinh viên.
 11. Ngày 18/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm tưới cỏ nhà B.
 12. Ngày 18/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP cho khoa MMT&TT.
 13. Ngày 18/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 200 lít dầu cho ban QLCS.