Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022

 

 1. Ngày 25/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 8 nhà E.
 2. Ngày 25/04/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho phòng B6.06.
 3. Ngày 25/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in Canon 3300 từ Bộ môn Toán lý.
 4. Ngày 25/04/2022 phòng QTTB tiến hành sửa lò vi sóng cho phòng ăn E7.1.
 5. Ngày 25/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố gạch toilet nữ nhà A.
 6. Ngày 26/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 7 nhà E.
 7. Ngày 26/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ chuyển HDMI cho ban QLCS.
 8. Ngày 26/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng SĐH&KHCN.
 9. Ngày 26/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố gạch hành lang tầng 11 nhà E.
 10. Ngày 27/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 6 nhà E.
 11. Ngày 27/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố gạch phòng máy A205.
 12. Ngày 28/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi ghế hỏng từ phòng Thầy Phúc.
 13. Ngày 28/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 nhà E.
 14. Ngày 28/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao ghế xoay có tay cầm đỏ cho phòng Thầy Phúc.
 15. Ngày 29/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 76A cho phòng A117.