Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022

 

 1. Ngày 09/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng máy nhà C.
 2. Ngày 09/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 3. Ngày 09/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao camera cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 09/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A205.
 5. Ngày 10/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C204.
 6. Ngày 11/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà D.
 7. Ngày 11/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng TTPC.
 8. Ngày 11/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 thùng rác cá heo cho ban QLCS.
 9. Ngày 12/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 thùng rác xanh treo cho ban QLCS.
 10. Ngày 12/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn ngồi bệt cho Thư viện.
 11. Ngày 12/05/2022 phòng QTTB tiến hành thay pen hơi cửa cho phòng A121.
 12. Ngày 13/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn và 30 nệm ngồi bệt cho Thư viện.
 13. Ngày 13/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng máy nhà B.