Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022

 

  1. Ngày 21/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C103.
  2. Ngày 21/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao amly phòng máy A215.
  3. Ngày 22/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy nước uống Napha cho phòng KHTC.
  4. Ngày 23/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy nước hỏng từ phòng KHTC.
  5. Ngày 24/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao tủ trưng bày cho phòng CTSV.
  6. Ngày 24/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 24/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.
  8. Ngày 25/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 cột dây căng cho Văn phòng ĐTN.
  9. Ngày 25/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và 02 dây HDMI cho phòng ĐTĐH.
  10. Ngày 25/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm tưới cỏ số 1.