Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022

 

 1. Ngày 11/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng  C106.
 2. Ngày 11/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 1102 từ phòng TTPC.
 3. Ngày 11/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng  C107 từ ban QLCS.
 4. Ngày 12/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng  B3.01.
 5. Ngày 12/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 404dw cho phòng TTPC.
 6. Ngày 12/04/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện phòng bảo vệ nhà C.
 7. Ngày 12/04/2022 phòng QTTB tiến hành lắp bóng điện lối đi nhà C qua nhà A.
 8. Ngày 13/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao quạt hơi nước cho Thư viện.
 9. Ngày 13/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng  C101.
 10. Ngày 13/04/2022 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho phòng KHTC.
 11. Ngày 14/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa vòi máy nước uống SV nhà B.
 12. Ngày 14/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 bàn liền ghế học sinh cho ban QLCS.
 13. Ngày 15/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng  C101.
 14. Ngày 15/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng tên WC nữ tầng 7 nhà B.
 15. Ngày 15/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa cửa kính phòng tự học Thư viện.
 16. Ngày 15/04/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế 02 máy lạnh Daikin cho phòng C101.