Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

 

  1. Ngày 16/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì chống thấm nhà B.
  2. Ngày 16/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy quét và 03 đầu đọc thẻ cho ban QLCS.
  3. Ngày 16/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm định thang máy nhà E.
  4. Ngày 17/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.
  5. Ngày 17/05/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN.
  6. Ngày 18/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng SĐH&KHCN.
  7. Ngày 18/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay bet phun chữa cháy nhà E.
  8. Ngày 18/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế chân quỳ cho khoa CNPM.
  9. Ngày 19/05/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế xoay từ khoa CNPM.
  10. Ngày 20/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng và 03 ghế bố cho phòng SĐH.