Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

 

 1. Ngày 23/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì chống thấm nhà B.
 2. Ngày 23/05/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng và 03 ghế bố từ phòng SĐH.
 3. Ngày 23/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 4. Ngày 24/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 4015 cho phòng SĐH.
 5. Ngày 24/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nhà A.
 6. Ngày 25/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng KHTC.
 7. Ngày 25/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nhà B.
 8. Ngày 26/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nhà C.
 9. Ngày 26/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng D101.
 10. Ngày 26/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy nước uống nhà A.
 11. Ngày 26/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A118.
 12. Ngày 27/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng C106.
 13. Ngày 27/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn phòng ĐTN.