Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022

 

 1. Ngày 18/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 12 nhà E.
 2. Ngày 18/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 76A cho phòng TTPC.
 3. Ngày 18/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng trệt nhà C.
 4. Ngày 19/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng trệt nhà E.
 5. Ngày 19/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng A317.
 6. Ngày 19/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao chuột máy tính cho BM Toán Lý.
 7. Ngày 20/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 nhà E.
 8. Ngày 20/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn thay bóng đèn cho phòng Thầy Phúc.
 9. Ngày 20/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn thay bóng đèn cho phòng  A109.
 10. Ngày 20/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho phòng Thầy Phúc.
 11. Ngày 20/04/2022 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A115.
 12. Ngày 21/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tủ ly tách từ phòng Thầy Phúc.
 13. Ngày 21/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa cửa phòng học ĐBP.
 14. Ngày 21/04/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt phòng B8.8.
 15. Ngày 21/04/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa phòng E6.6.
 16. Ngày 21/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 8 nhà E.
 17. Ngày 22/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bảng tên từ Khoa CNPM.
 18. Ngày 22/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 9 nhà E.