Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022

 

 1. Ngày 25/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 3300 cho Văn phòng ĐTN.
 2. Ngày 26/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 3. Ngày 27/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 63A cho phòng TCHC.
 4. Ngày 27/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế 20 bet phun chữa cháy nhà E và B.
 5. Ngày 27/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 6. Ngày 28/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A313.
 7. Ngày 28/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 vòi lavabo,4 vòi xit,6 dây cho ban QLCS.
 8. Ngày 28/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 9. Ngày 28/07/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng B2.02 từ ban QLCS.
 10. Ngày 29/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng B2.02 cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 29/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 12. Ngày 29/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao Switch 24 port cho khoa KTMT.