Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022

 

 1. Ngày 06/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì chống thấm nhà B.
 2. Ngày 07/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế dây HDMI phòng E3.2.
 3. Ngày 07/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lát gạch nền toilet khuyết  tật nhà A.
 4. Ngày 07/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế dây HDMI phòng E3.2.
 5. Ngày 08/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa bồn tiểu toilet nam nhà A.
 6. Ngày 09/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng Data center.
 7. Ngày 09/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng họp E5.3.
 8. Ngày 09/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy dây HDMI phòng họp A116.
 9. Ngày 09/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cứng di động cho phòng KHTC.
 10. Ngày 10/06/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho GĐ1.
 11. Ngày 10/06/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 10/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn phím và chuột cho phòng TCHC.