Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022

 

  1. Ngày 30/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì chống thấm nhà B.
  2. Ngày 30/05/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng C314.
  3. Ngày 31/05/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế 14 ổ khoá tủ gửi đồ Thư viện.
  4. Ngày 31/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E3.1.
  5. Ngày 31/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bơm mực máy in màu phòng TCHC.
  6. Ngày 1/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP core I5 cho Khoa CNPM.
  7. Ngày 1/06/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính HP FPT Elead từ Khoa CNPM.
  8. Ngày 2/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 bóng đèn cho ban QLCS.
  9. Ngày 3/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn cho ban QLCS.