Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022

 

  1. Ngày 11/07/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng E10.3.
  2. Ngày 11/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A108.
  3. Ngày 12/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon 3300 cho khoa MMT&TT.
  4. Ngày 12/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  5. Ngày 12/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A325.
  6. Ngày 13/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A321.
  7. Ngày 14/07/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy in HP 1102 từ phòng SĐH&KHCN.
  8. Ngày 15/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng A118.
  9. Ngày 15/07/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa vòi phun chữa cháy nhà E.