Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022

 

  1. Ngày 01/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tấm ván vách phòng A120.
  2. Ngày 01/08/2022 phòng QTTB tiến hành thi công điện phòng máy B4.04.
  3. Ngày 02/08/2022 phòng QTTB tiến hành thi công điện phòng máy B4.06.
  4. Ngày 02/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm bấm mạng và 3 đầu test mạng cho phòng DL&CNTT.
  5. Ngày 02/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh trung tâm nhánh G1.
  6. Ngày 03/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu cho văn phòng ĐTN.
  7. Ngày 03/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 24 bảng tên cho Khoa KH&KTTT.
  8. Ngày 04/08/2022 phòng QTTB tiến hành sửa rèm cửa cho phòng E8.2,E8.6.
  9. Ngày 04/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
  10. Ngày 05/08/2022 phòng QTTB tiến hành sửa rèm cửa cho phòng E8.4,E8.8.E8.1.