Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022

 

  1. Ngày 08/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in phòng TTPC.
  2. Ngày 08/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in phòng QHĐN.
  3. Ngày 09/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A311.
  4. Ngày 09/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong trần nhà phòng D101.
  5. Ngày 10/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong miệng giếng công nghiệp khu B.
  6. Ngày 11/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
  7. Ngày 11/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH mượn.
  8. Ngày 12/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP core I5 cho TTAN.
  9. Ngày 12/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh tầng 2 Thư viện.