Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022

 

 1. Ngày 13/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E10.6.
 2. Ngày 13/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 26A cho Văn phòng Đảng uỷ.
 3. Ngày 13/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 14/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh trung tâm nhánh Thư viện.
 5. Ngày 14/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117.
 6. Ngày 15/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 chai silicon cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 15/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao Adapter 12V cho ban QLCS.
 8. Ngày 16/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu và màn chiếu cho Văn phòng CTĐB.
 9. Ngày 17/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao micro cho phòng TCHC.
 10. Ngày 17/06/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A109.
 11. Ngày 17/06/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng nhân đề Thư viện.
 12. Ngày 17/06/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế ổ khoá cho phòng C203.