Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/07/2022 đến ngày 11/07/2022

 

  1. Ngày 04/07/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng A305.
  2. Ngày 05/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cột dây căng cho phòng ĐTĐH.
  3. Ngày 06/07/2022 phòng QTTB tiến hành thay xong tay nắm cửa và 07 bóng đèn cho khoa KHMT.
  4. Ngày 06/07/2022 phòng QTTB tiến hành lắp thêm 05 bóng điện Led cho phòng ĐTĐH.
  5. Ngày 07/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  6. Ngày 07/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn thay 05 bóng đèn cho Khoa KH&KTTT.
  7. Ngày 08/07/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cho phòng E5.5.
  8. Ngày 08/07/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 44 webcam cho phòng DL&CNTT.