Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

 

 1. Ngày 27/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 2. Ngày 27/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao chìa khoá cho phòng thầy Kiếm.
 3. Ngày 27/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 150 ổ khoá cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 28/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 đèn chống muỗi cho Văn phòng ĐTN.
 5. Ngày 28/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao tủ trưng bày cho phòng QHĐN.
 6. Ngày 29/06/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 tủ hồ sơ từ phòng QHĐN.
 7. Ngày 30/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 30/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 12A cho Thư viện.
 9. Ngày 30/06/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 76A cho phòng TCHC.
 10. Ngày 01/07/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng QHĐN.
 11. Ngày 01/07/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tủ ly tách từ phòng QHĐN.