Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.12.2013 đến 08.12.2013

1.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa máy chiếu phòng C212 2.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa bấm cho Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin 3.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C214 4.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB lắp máy chiếu mới tại phòng C214 5.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB chuẩn bị thiết bị máy tính, máy in phục vụ tiếp đoàn kiểm tra chương trình...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 25.11.2013 đến 01.12.2013

1.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 máy in HP LaserJet 1522nf cho phòng Tổ chức Hành chính 2.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB hỗ trợ làm chìa khóa phòng thầy Hiệu phó Trần Vĩnh Phước 3.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên về việc in thẻ học viên cao học 4.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Kế hoạch Tài chính về việc cấp mới chuột máy tính. 5.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa máy lọc nước phục vụ sinh viên. 6...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 18.11.2013 đến 24.11.2013

1.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa Khoa học Máy tính về việc sửa chữa 02 máy tính của phòng thí nghiệm 2.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu phòng C114 3.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo về việc cấp 01 CPU 4.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 02 chuột quang máy tính 5.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT CNĐTTT về việc cấp 01 ổ...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 11.11.2013 đến 17.11.2013

1.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa Khoa học Máy tính về việc sửa chữa 02 máy tính của phòng thí nghiệm 2.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu phòng C114 3.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo về việc cấp 01 CPU 4.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 02 chuột quang máy tính 5.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT CNĐTTT về việc cấp 01 ổ...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 04.11.2013 đến 10.11.2013

1.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc máy lạnh lầu 1 Thư viện bị lỗi. 2.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB liên hệ bảo trì máy lạnh tại lầu 1 Thư viện. 3.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở về việc thay 1 CP bị hỏng ở phòng C311 và thay 1 dimer quạt tại phòng giảng viên C204 4.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty điện lực kiểm tra hệ thống đo đếm 5.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra CP phòng C311 và...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 28.10.2013 đến 03.11.2013

1.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cấp 01 CB khối LS, 2 cực, 40A 2.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB mua sắm thiết bị điện phục vụ công tác lắp đặt phòng máy ELab 3.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Khoa Khoa học Máy tính về việc sửa máy in 4.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản 5.Ngày 29.10.2013 chuẩn bị công văn, giấy tờ phục vụ công tác đón đoàn Kiểm toán 6.Ngày 29.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản 7...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 21.10.2013 đến 27.10.2013

1.Ngày 21.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc sửa chữa CPU bị hỏng 2.Ngày 21.10.2013 Phòng QTTB kiểm tra CPU của Phòng Tổ chức Hành chính 3.Ngày 21.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 CPU FPT Elead cho Phòng Tổ chức Hành chính 4.Ngày 21.10.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C 5.Ngày 22.10.2013 Phòng QTTB kiểm tra màn hình FPT Elead của Ban Quản lý Cơ sở 6.Ngày 22.10.2013 Phòng QTTB làm việc với công an Phòng cháy Chữa cháy 7.Ngày 22.10.2013 Phòng QTTB tiếp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.10.2013 đến 20.10.2013

1.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc bơm mực máy in HP Laser Jet P2055dn 2.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in HP Laser Jet P1102 3.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 thẻ sinh viên cho phòng DL&CNTT 4.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Photo từ phòng SĐH và bàn giao lại cho Thư viện 5.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận lại ghế xếp từ phòng SĐH và bàn giao lại cho các phòng...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.10.2013 đến 13.10.2013

1.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa màn chiếu Phòng A106. 2.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa quạt trần phòng C107 3.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB sửa màn chiếu Phòng A106 4.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh sau đại học từ phòng TCHC 5.Ngày 07.10.2013 Phòng QTTB bàn giao văn phòng phẩm phục vụ tuyển sinh cho phòng Sau Đại học – Khoa học Công nghệ & Quan hệ đối ngoại 6...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.9.2013 đến 06.10.2013

1.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc bàn giao một số thiết bị phục vụ tuyển sinh Sau Đại học. 2.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc sửa máy Photocopy 3.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa máy Photocopy cho phòng Đào tạo Đại học 4.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc cấp 02 tủ sắt và 03 kệ hồ sơ 5.Ngày 30.9.2013 Phòng QTTB dán decal cửa...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo