Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/5/2016 đến 5/6/2016

 1. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa một số thiết bị phòng C105 hòng tụ quạt trần.
 3. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong tụ quạt trần phòng C105.
 4. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả lavabo toilet nam mới nhà C.
 5. Ngày 30/05/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc kiểm tra, thay thế dây cấp nước lavabo nhà vệ sinh nam tầng trệt nhà C.
 6. Ngày 31/05/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong tăng phô đèn phòng C108.
 7. Ngày 31/05/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc sửa chữa cửa ra vào phòng A101.
 9. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát việc lắp camera an ninh các tòa nhà trong trường.
 10. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp cờ phướn trong khuôn viên trường.
 11. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong pen cửa ra vào phòng A101.
 12. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 13. Ngày 01/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc phòng C210, C215 hỏng chân đế ổ cắm điện, C312 quạt treo tường hỏng.
 14. Ngày 02/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực máy in canon LBP3300.
 16. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 17. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in canon LBP3300 cho phòng ĐTĐH.
 18. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Toilet nam (trệt) nhà C hỏng bộ xả nước thải lavabo.
 19. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt treo tường phòng C312.
 21. Ngày 03/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả nước thải lavabo Toilet nam (trệt) nhà C.